ประวัติและความเป็นมา

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและประสานองค์กรที่เป็นตัวแทนกลุ่มการแพทย์ กลุ่มผู้ป่วย และหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนอื่น ๆ เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ด้านการดูแลรักษาโรคหืด

อ่านต่อ

คณะกรรมการ

นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2555 รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

NEWS-ACTIVITIES

PUBLICATIONS

  • แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560
    แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้สมาคมภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย โดยพยายามทำให้ง่ายขึ้น และกระทัดรัดขึ้น
  • ป้องกันโรคหืดในลูกน้อยอย่างไรดี
    ปัจจุบันโรคภูมิแพ้นั้นพบว่า มีอุบัติการณ์เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงโรคหืด พ่อแม่ หลายคนอาจจะเกิดคำถามในใจว่า หากไม่ต้องการให้ลูกน้อยของตนที่เกิดมาต้องมาเป็นโรคหืดนั้นจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้าง
  • เคล็ดลับในการพิชิตโรคหืด
    สิ่งกระตุ้นให้โรคหืดกำเริบมีหลายอย่างได้แก่ การเป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ การได้รับสารก่อภูมิแพ้ การติดเชื้อบางชนิด การออกกำลังกาย วันนี้เราจะมาเรียนรู้การพิชิตโรคหืดโดยการหลีกเลี่ยง/รักษา