ข่าวสาร

 

 E-learning FOR Asthma

Thai Asthma Council ส่งต่อ Free e-Learning ในเดือนแห่ง World Asthma Day

 

EP. 1 โรคหืดกับ Covid-19 ความเหมือนที่แตกต่าง


EP. 2 หยุดหอบ ป้องกัน Covid-19 ด้วยการใช้ยาควบคุมอาการ


EP. 3 หยุดหอบ ป้องกัน Covid-19 ด้วย Spacer


EP. 4 Enough Asthma Death ด้วย Asthma Care

 

EP. 5 Zero Asthma Death โรคหืดรักษาได้

 

EP. 6 ปรับตัวพ้น Asthma กับ Thai Asthma Council (TAC)


 

 

 

 


 Magazine Online By

 

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล

  Magazine Online By

 

รศ.นพ.ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์

 

 

 

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด

ในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่

พ.ศ. 2562

 

Magazine Online