นายกสมาคม
สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

ข่าวสาร

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย  LIVE คลิกลิ้งค์ข้างล่าง

 

 http://doneetv.com/tac.php

 

  Download จดหมายไม่ถือเป็นวันลา


 กำหนดการส่งผลงานนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย

ประเภทแพทย์ และ ประเภทบุคลากรทางการแพทย์

งานประชุมวิชาการประจำปี 2562 สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Download กำหนดการ และคำแนะนำการเตรียมบทคัดย่อ 

Download ตารางการประชุมวิชาการ Asthma Plus and Global Alliance วันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2556

 

Magazine Online