นายกสมาคม
สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

ข่าวสาร

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


  

 

ตอนที่ 1 โรคหืด กับ Covid-19 ความเหมือนที่แตกต่าง 

 ตอนที่ 2 หยุดหอบ ป้องกัน COVID-19 ด้วยการใช้ยาควบคุมอาการ

ตอนที่ 3 หยุดหอบ ป้องกัน COVID-19 ด้วย Spacer 

 ตอนที่ 4 Enough Asthma Death ด้วย Asthma Care

ตอนที่ 5 Zero Asthma Death โรคหืดรักษาได้ 

 

 ตอนที่ 6 ปรับตัวพ้น Asthma กับ Thai Asthma Council (TAC)

 

  

  

 

 

     Magazine Online By

 

ศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูลMagazine Online By

 

รศ.นพ.ธีรศักดิ์ แก้วอมตวงศ์

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคหืด

ในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่

พ.ศ. 2562

 


Magazine Online