Gridline & CPG

 • Asthma Guideline Thailand 2012
  In Download, Gridline & CPG, Publications
  หลักการของแนวทางปฏิบัติบริการสาธารณสุขการดูแลผู้ป่วยโรคหืด พ.ศ.2555 แนวทางเวชปฏิบัตินี้ เป็นเครื่องมือส่งเสริมคุณภาพ ของการบริการโรคหืดที่เหมาะสมกับทรัพยากร และข้อจำกัดของสังคมในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมอาการของโรคและ ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยลง โดยการให้การรักษาที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ข้อแนะนำต่าง ๆ ในแนวทางเวชปฏิบัตินี้ ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำนี้ได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไป หรือมีข้อจำกัดของสถานบริการและทรัพยากร หรือมีเหตุผลที่สมควรอื่นๆ โดยใช้วิจารณญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับ และอยู่บนพื้นฐานหลักวิชาการและจรรยาบรรณ
 • แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560
  In Download, Gridline & CPG, Publications
  แนวทางการวินิจฉัยและรักษา โรคหืดในประเทศไทย สำหรับผู้ใหญ่ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้สมาคมภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วย โดยพยายามทำให้ง่ายขึ้น และกระทัดรัดขึ้น

ความรู้สำหรับประชาชน

 • เคล็ดลับในการพิชิตโรคหืด
  In Publications, ความรู้สำหรับประชาชน
  สิ่งกระตุ้นให้โรคหืดกำเริบมีหลายอย่างได้แก่ การเป็นโรคจมูกอักเสบภูมิแพ้ การได้รับสารก่อภูมิแพ้ การติดเชื้อบางชนิด การออกกำลังกาย วันนี้เราจะมาเรียนรู้การพิชิตโรคหืดโดยการหลีกเลี่ยง/รักษา
 • ป้องกันโรคหืดในลูกน้อยอย่างไรดี
  In Publications, ความรู้สำหรับประชาชน
  ปัจจุบันโรคภูมิแพ้นั้นพบว่า มีอุบัติการณ์เพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงโรคหืด พ่อแม่ หลายคนอาจจะเกิดคำถามในใจว่า หากไม่ต้องการให้ลูกน้อยของตนที่เกิดมาต้องมาเป็นโรคหืดนั้นจะมีวิธีป้องกันได้อย่างไรบ้าง