ขอเชิญสมาชิกของ TAC แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2560

ของ สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย

“Asthma Networks and Beyond”

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

หัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

  1. Does the new Thai Asthma Guideline fit to GP?
  2. Gut microbiome and asthma : Think outside the airways
  3. Reflux and reflex : Diseases of two ways
  4. Virus-induced asthma: Is it real?
  5. Endoscopic management of severe asthma : Approach beyond pharmacotherapies
  6. Is CPAP helpful in severe asthma?
  7. Lose your fat for improving asthma?
  8. Year in review (Adult and Pediatrics)
  9. Case discussion (Adult and Pediatrics)
  10. Panel discussion: Asthma and military recruitment

Workshop: Sprirometry interpretation / New devices for chronic / Rapid sequence intubation /Treatment modalities and devices in asthma sleep apnea/Bronchial thermoplasty

 

First announcement 2017 (Final Draft) – 10 Feb 2017

หนังสือเชิญประชุม

แบบฟอร์มการเขียน abstract (poster)

ใบสมัครขอรับทุนเข้าประชุม